Câu hỏi:

18/05/2022 19

Rừng có vai trò gì? Phân biệt các loại rừng phổ biến ở nước ta.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Vai trò của rừng:

+ Cung cấp nguồn gỗ

+ Điều hòa không khí

+ Điều hòa nước

+ Chống biến đổi khí hậu

+ Là nơi cư trú của động, thực vật và lưu giữ các nguồn gene quý hiểm

+ Bảo vệ và ngăn chặn gió bão

+ Chống xói mòn đất

* Phân biệt các loại rừng:

Rừng phòng hộ

Rừng sản xuất

Rừng đặc dụng

+ Bảo vệ nguồn nước

+ Bảo vệ đất

+ Chống xói mòn

+ Chống sa mạc hóa

+ Hạn chế thiên tai

+ Điều hòa khí hậu

+ Bảo vệ môi trường

+  Sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản quý

+ Phòng hộ

+ Bảo vệ môi trường

 

+ Bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật

+ Bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh

+ Phục vụ nghỉ ngơi, du lịch và nghiên cứu

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao phải bảo vệ rừng và môi trường sinh thái? Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Liên hệ với thực tiễn bản thân?

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 2:

Nêu các biện pháp chăm sóc cây rừng.

Xem đáp án » 18/05/2022 21

Câu 3:

Hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây về các phương pháp trồng rừng.

Hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây về các phương pháp trồng rừng. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Bình luận


Bình luận