Câu hỏi:

18/05/2022 27

Chọn từ hoặc cụm từ in nghiêng: phòng bệnh, tập cho vật nuôi non ăn sớm, kháng thể để hoàn thành các câu sau:

- Khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý cho chúng uống sữa đầu ngay vì sữa đầu có chất dinh dưỡng và …(1)…

- Cần …(2) … để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ.

- Cần … (3) .. cho vật nuôi bằng cách tiêm vắc xin, giữ vệ sinh sạch sẽ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý cho chúng uống sữa đầu ngay vì sữa đầu có chất dinh dưỡng và kháng thể.

- Cần tập cho vật nuôi non ăn sớm để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ.

- Cần phòng bệnh cho vật nuôi bằng cách tiêm vắc xin, giữ vệ sinh sạch sẽ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát Hình 10.2 và cho biết việc làm ở mỗi hình có tác dụng gì.

Quan sát Hình 10.2 và cho biết việc làm ở mỗi hình có tác dụng gì (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 35

Câu 2:

Vật nuôi non và vật nuôi trưởng thành có đặc điểm gì khác nhau? Thức ăn và cách chăm sóc vật nuôi non khác với vật nuôi trưởng thành như thế nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 33

Câu 3:

Muốn vật nuôi khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bệnh thì cần nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi như thế nào? Biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản được thực hiện như thế nào?

Xem đáp án » 18/05/2022 32

Câu 4:

So sánh biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 5:

Đọc nội dung mục IV kết hợp quan sát Hình 10.4, nêu ý nghĩa và biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.

Đọc nội dung mục IV kết hợp quan sát Hình 10.4, nêu ý nghĩa và biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi cái sinh sản (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 24

Câu 6:

Quan sát Hình 10.1 và cho biết nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi bao gồm những công việc gì.

Quan sát Hình 10.1 và cho biết nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi bao gồm những công việc gì (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 23

Bình luận


Bình luận