Câu hỏi:

18/05/2022 40

Việc nào sau đây là nên và không nên làm khi vật nuôi có dấu hiệu bị bệnh?

Việc nào sau đây là nên và không nên làm khi vật nuôi có dấu hiệu bị bệnh (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Việc nên làm khi vật nuôi bị bệnh:

- Nhốt cách li vật nuôi ốm để theo dõi

- Báo cho cán bộ thú y đến kiểm tra.

- Vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại.

* Việc không nên làm khi vật nuôi bị bệnh:

- Bán nhanh những con khỏe, mổ thịt những con ốm

- Vứt xác vật nuôi xuống ao, mương hay chỗ vắng người.

- Mang vật nuôi sang nơi khác để tránh dịch.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền nguyên nhân gây bệnh tương ứng với từng bệnh vào bảng dưới đây.

Điền nguyên nhân gây bệnh tương ứng với từng bệnh vào bảng dưới đây (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 41

Câu 2:

Quan sát Hình 11.2, nêu các nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi và cho ví dụ minh họa

Quan sát Hình 11.2, nêu các nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi và cho ví dụ minh họa (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 38

Câu 3:

Nêu một số biện pháp trị bệnh cho vật nuôi và ý nghĩa của các biện pháp đó.

Xem đáp án » 18/05/2022 38

Câu 4:

Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu về tác dụng của một số loại vắc xin trong phòng bệnh cho vật nuôi.

Xem đáp án » 18/05/2022 37

Câu 5:

Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu nguyên nhân, biểu hiện và tác hại của một số bệnh do vi sinh vật gây ra trên vật nuôi. Tại sao bệnh do vi sinh vật lại nguy hiểm?

Xem đáp án » 18/05/2022 34

Câu 6:

Quan sát Hình 11.1 và nêu một số biểu hiện bệnh của mỗi loại vật nuôi

Quan sát Hình 11.1 và nêu một số biểu hiện bệnh của mỗi loại vật nuôi (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 28

Bình luận


Bình luận