Câu hỏi:

25/05/2022 8

Những nước đầu tiên tuyên bố độc lập trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai thuộc

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh là những nước đầu tiên tuyên bố độc lập trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế

Xem đáp án » 25/05/2022 96

Câu 2:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), Liên Xô đóng quân tại khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 25/05/2022 73

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 25/05/2022 69

Câu 4:

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 2000 là

Xem đáp án » 25/05/2022 45

Câu 5:

Một kết quả to lớn của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 45

Câu 6:

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX được khái quát bằng nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 25/05/2022 44

Câu 7:

Vai trò quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc đã thực hiện từ khi thành lập đến năm 2000 là gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 42

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »