Câu hỏi:

25/05/2022 9

Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử thế giới đã ghi nhận năm 1960 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử thế giới đã ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế

Xem đáp án » 25/05/2022 81

Câu 2:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945), Liên Xô đóng quân tại khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 25/05/2022 69

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 25/05/2022 56

Câu 4:

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX được khái quát bằng nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 25/05/2022 42

Câu 5:

Một kết quả to lớn của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 42

Câu 6:

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 2000 là

Xem đáp án » 25/05/2022 41

Câu 7:

Vai trò quan trọng hàng đầu của tổ chức Liên hợp quốc đã thực hiện từ khi thành lập đến năm 2000 là gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 38

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »