Câu hỏi:

25/05/2022 269

Tư liệu 1, 2 phản ảnh quan điểm của các nhà văn hóa về vấn đề gì?

Tư liệu 1, 2 phản ảnh quan điểm của các nhà văn hóa về vấn đề gì? (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tư liệu 1 phản ánh qua điểm của các nhà văn hóa về giá trị của con người. Theo đó, đề cao vai trò của đạo đức của mỗi cá nhân; phê phán quan điểm của lực lượng phong kiến chuyên chế, khi lực lượng phong kiến chuyên chế cho rằng: dòng dõi quý tộc tạo nên sự cao quý của con người.

- Tư liệu 2 phản ánh quan điểm của  các nhà văn hóa về nghĩa vụ của con người. Theo đó, các nhà văn hóa cho rằng: nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của con người là cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc, cho đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chỉ ra những biến đổi quan trọng về kinh tế-xã hội ở Tây Âu từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI.

Xem đáp án » 25/05/2022 3,881

Câu 2:

Em ấn tượng với thành tưu văn hóa nào nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 25/05/2022 1,922

Câu 3:

Sưu tầm tư liệu từ internet, sách, báo để giới thiệu (theo cách của em) về một công trình/tác phẩm/nhà văn hóa thời Phục hưng mà em ấn tượng nhất.

Xem đáp án » 25/05/2022 1,212

Câu 4:

Trình bày tác động của phong trào cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.

Xem đáp án » 25/05/2022 997

Câu 5:

Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục hưng.

Xem đáp án » 25/05/2022 928

Câu 6:

Cùng với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là sự xuất hiện một nền văn hóa mới, đối lập gay gắt với hệ tư tưởng , văn hóa phong kiến. Đó được coi là cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy, một thời đại đã đẻ ra những con người khổng lồ về tư tưởng,…về tài năng mọi mặt và sự hiểu biết sâu rộng của họ”. Theo em cuộc cách mạng đó là sự kiện nào? Vì sao sự kiện đó lại được đánh giá cao như vậy?

Xem đáp án » 25/05/2022 927

Câu 7:

Vẽ sơ đồ tư duy hoặc lập bảng hệ thống thể hiện những nét chính của phong trào cải cách tôn giáo (nguyên nhân , nội dung, tác động).

Xem đáp án » 25/05/2022 820

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900