Câu hỏi:

25/05/2022 514

Hãy trình bày nội dung của phong trào cải cách tôn giáo?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung của phong trào cải cách tôn giáo:

+ Kịch liệt phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng.

+ Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

+ Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

+ Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chỉ ra những biến đổi quan trọng về kinh tế-xã hội ở Tây Âu từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI.

Xem đáp án » 25/05/2022 3,902

Câu 2:

Em ấn tượng với thành tưu văn hóa nào nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 25/05/2022 1,926

Câu 3:

Sưu tầm tư liệu từ internet, sách, báo để giới thiệu (theo cách của em) về một công trình/tác phẩm/nhà văn hóa thời Phục hưng mà em ấn tượng nhất.

Xem đáp án » 25/05/2022 1,215

Câu 4:

Trình bày tác động của phong trào cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.

Xem đáp án » 25/05/2022 999

Câu 5:

Cùng với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là sự xuất hiện một nền văn hóa mới, đối lập gay gắt với hệ tư tưởng , văn hóa phong kiến. Đó được coi là cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy, một thời đại đã đẻ ra những con người khổng lồ về tư tưởng,…về tài năng mọi mặt và sự hiểu biết sâu rộng của họ”. Theo em cuộc cách mạng đó là sự kiện nào? Vì sao sự kiện đó lại được đánh giá cao như vậy?

Xem đáp án » 25/05/2022 937

Câu 6:

Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục hưng.

Xem đáp án » 25/05/2022 930

Câu 7:

Vẽ sơ đồ tư duy hoặc lập bảng hệ thống thể hiện những nét chính của phong trào cải cách tôn giáo (nguyên nhân , nội dung, tác động).

Xem đáp án » 25/05/2022 824

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900