Câu hỏi:

25/05/2022 995

Trình bày tác động của phong trào cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác động của phong trào cải cách tôn giáo:

+ Khiến Thiên Chúa giáo bị phân hóa thành 2 giáo phái là: Cựu giáo (Ki-tô giáo cũ) và Tân giáo (Anh giáo, Tin lành…).

+ Làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức, thường gọi là chiến tranh nông dân Đức

Châm ngòi các cuộc khởi nghĩa nông dân.

+ Góp phần mở đầu cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chỉ ra những biến đổi quan trọng về kinh tế-xã hội ở Tây Âu từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI.

Xem đáp án » 25/05/2022 3,876

Câu 2:

Em ấn tượng với thành tưu văn hóa nào nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 25/05/2022 1,920

Câu 3:

Sưu tầm tư liệu từ internet, sách, báo để giới thiệu (theo cách của em) về một công trình/tác phẩm/nhà văn hóa thời Phục hưng mà em ấn tượng nhất.

Xem đáp án » 25/05/2022 1,211

Câu 4:

Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục hưng.

Xem đáp án » 25/05/2022 927

Câu 5:

Cùng với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là sự xuất hiện một nền văn hóa mới, đối lập gay gắt với hệ tư tưởng , văn hóa phong kiến. Đó được coi là cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy, một thời đại đã đẻ ra những con người khổng lồ về tư tưởng,…về tài năng mọi mặt và sự hiểu biết sâu rộng của họ”. Theo em cuộc cách mạng đó là sự kiện nào? Vì sao sự kiện đó lại được đánh giá cao như vậy?

Xem đáp án » 25/05/2022 926

Câu 6:

Vẽ sơ đồ tư duy hoặc lập bảng hệ thống thể hiện những nét chính của phong trào cải cách tôn giáo (nguyên nhân , nội dung, tác động).

Xem đáp án » 25/05/2022 817

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900