Câu hỏi:

25/05/2022 968

Em hãy so sánh tổ chức chính Quyền thời Đinh – Tiền Lê với thời Ngô.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a/ Giống nhau:

+ Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Đứng đầu nhà nước là vua, nắm mọi quyền hành.

+ Dưới vua là bộ máy quan lại phụ trách từng công việc.

+ Ở địa phương, vua cử những người thân cận trấn giữ những nơi hiểm yếu.

+ Chưa có luật pháp thành văn.

b/ Khác nhau:

- Tổ chức chính quyền nhà Ngô

+ Kinh đô ở Cổ Loa (Hà Nội).

+ Ở triều đình trung ương, dưới vua là các quan văn, quan võ.

+ Ở địa phương: đất nước được chia thành các châu.

+ Quân đội chưa được tổ chức quy củ.

=> Nhận xét: bộ máy nhà nước thời Ngô còn đơn giản, sơ khai.

- Tổ chức chính quyền nhà Đinh – Tiền Lê:

+ Kinh đô ở Hoa Lư (Ninh Bình)

+ Ở triều đình trung ương, dưới vua là các quan văn, quan võ và các cao tăng.

+ Ở địa phương: đất nước được chia thành các cấp: đạo/ lộ/ phủ/ châu, giáp, xã.

+ Quân đội được tổ chức thành: cấm quân và quân đóng ở các địa phương.

+ Định ra luật lệnh (năm 1002).

=> Nhận xét: bộ máy nhà nước đã có sự hoàn thiện hơn so với thời Ngô, nhưng vẫn còn đơn giản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 trên lược đồ.

Hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 trên lược đồ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 2,992

Câu 2:

Đời sông văn hóa thời Đinh – Tiền Lê có đặc điểm gì nổi bật.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,565

Câu 3:

Ngô Quyền với Chiến thắng Bạch Đằng đã khôi phục hoàn toàn nền độc lập sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc.  Vậy hai triều Đinh và Tiền Lê đã củng cố và bảo vệ nền độc lập đó như thế nào?

Xem đáp án » 12/07/2024 884

Câu 4:

Em có nhận xét gì về vai trò của Lê Hoàn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981.

Xem đáp án » 25/05/2022 755

Câu 5:

Nêu những nét chính về tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.

Xem đáp án » 25/05/2022 723

Câu 6:

Giả sử em là Đinh Tiên Hoàng, em có chọn đặt kinh đô là Hoa Lư không?

Xem đáp án » 12/07/2024 660

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900