Câu hỏi:

26/05/2022 157

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luật?

Xem đáp án » 26/05/2022 1,763

Câu 2:

Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải

Xem đáp án » 26/05/2022 660

Câu 3:

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

Xem đáp án » 26/05/2022 437

Câu 4:

Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan là

Xem đáp án » 26/05/2022 421

Câu 5:

Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

Xem đáp án » 26/05/2022 309

Câu 6:

Khoản 2 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của cha mẹ: “Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên” là thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với

Xem đáp án » 26/05/2022 292

Câu 7:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh A, ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ, từ các cơ sở về tăng cường cho Uỷ ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh A đã

Xem đáp án » 26/05/2022 221

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK