Câu hỏi:

26/05/2022 36

Hãy cho biết mỗi công việc ở Hình 4.3 tương ứng với bước nào trong quy trình giâm cành.

Hãy cho biết mỗi công việc ở Hình 4.3 tương ứng với bước nào trong quy trình (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công việc ở Hình 4.3 tương ứng với bước trong quy trình giâm cành:

Hãy cho biết mỗi công việc ở Hình 4.3 tương ứng với bước nào trong quy trình (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao đoạn cành giâm nên cắt vát và tỉa bớt lá?

Xem đáp án » 26/05/2022 51

Câu 2:

Quan sát Hình 4.1 và cho biết bộ phận nào của cây được sử dụng làm nguyên liệu nhân giống?

Quan sát Hình 4.1 và cho biết bộ phận nào của cây được sử dụng (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/05/2022 49

Câu 3:

Hãy sắp xếp các công việc nhân giống cây trồng ở Hình 4.3 theo thứ tự phù hợp

Hãy sắp xếp các công việc nhân giống cây trồng ở Hình 4.3 theo thứ tự phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/05/2022 43

Câu 4:

Hãy kể thêm những loại cây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

Xem đáp án » 26/05/2022 41

Câu 5:

Quan sát Hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau.

a. Hình a, b hay c mô tả phương pháp giâm cành?

b. Phương pháp giâm cành khác với các phương pháp còn lại như thế nào?

Quan sát Hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau. a. Hình a, b hay c  (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/05/2022 35

Câu 6:

Làm thế nào để một đoạn cành của cây mẹ có thể phát triển thành cây con?

Xem đáp án » 26/05/2022 34

Bình luận


Bình luận