Câu hỏi:

26/05/2022 36

Hãy nêu ưu và nhược điểm của từng phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Độc canh

Xen canh

Luân canh

Tăng vụ

Ưu điểm

- Tối đa hóa hiệu quả.

- Tập trung chuyên môn hóa.

- Tăng cơ hội cạnh tranh (Vì sản phẩm thu được nhiều nên bán với giá thấp)

- Tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng, tăng thêm thu hoạch.

- Giảm sâu bệnh

- Tăng độ phì nhiêu cho đất

- Tăng năng suất cây trồng.

- Điều hòa chất dinh dưỡng cho cây.

- Giảm sâu bệnh phá hoại

Tăng thêm sản phẩm thu hoạch

Nhược điểm

- Làm giảm độ phì nhiêu của đất.

- Tạo môi trường thuận lợi cho sâu bệnh phát triển.

- Tăng nhu cầu về nước.

- Đa dạng sinh học bị suy thoái.

- Một số cây cao che mất sự tiếp xúc của các cây thấp (chủ yếu họ Lạc)

- Thu hẹp diện tích đất

- Mất khá nhiều công sức

- Thời gian tìm tòi,các yếu tố hợp lí (chống sâu bệnh của mỗi loại)

- Không có nhược điểm nào quá sức ảnh hưởng đến đời sống cây trồng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trồng trọt công nghệ cao được sử dụng phương thức canh tác nào là chủ yếu? Vì sao?

Xem đáp án » 26/05/2022 61

Câu 2:

Trình bày yêu cầu kĩ thuật của từng bước trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.

Xem đáp án » 26/05/2022 58

Câu 3:

Trồng trọt có vai trò và triển vọng như thế nào trong nên kinh tế nước ta?

Xem đáp án » 26/05/2022 47

Câu 4:

Nêu mục đích và yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt.

Xem đáp án » 26/05/2022 35

Câu 5:

Hãy kể tên một số nhóm cây trồng phổ biến ở nước ta. Vì sao cây lương thực được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 26/05/2022 30

Câu 6:

Ở địa phương em, phương thức canh tác nào đang được sử dụng phổ biến? Vì sao nó lại được sử dụng phổ biến?

Xem đáp án » 26/05/2022 30

Bình luận


Bình luận