Câu hỏi:

27/05/2022 5,464

Kể tên các quốc gia trong giai đoạn từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI là tiền thân của các quốc gia Đông Nam Á ngày nay.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các quốc gia là tiền thân của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay:

- Đại Việt là tiền thân của Việt Nam.

- Mô-giô-pa-hit là tiền thân của In- đô-nê-xi-a

- Pa-gan là tiền thân của Mi-an-ma

- Cam-pu-chia là tiền thân của Cam-pu-chia

- Su- khô-thay là tiền thân của Thái Lan

- Ma-lắc-ca là tiền thân của Ma-lai-xi-a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu từ sách báo và internet một thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia Đông Nam Á thời kì này mà em ấn tượng nhất và giới thiệu thành tựu đó.

Xem đáp án » 12/07/2024 4,088

Câu 2:

Tại sao thế kỉ XIII là một mốc quan trọng trong giai đoạn lịch sử Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?

Xem đáp án » 12/07/2024 3,393

Câu 3:

Dựa vào lược đồ 11.1, 11.2 và thông tin trong bài, em hãy mô tả quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Dựa vào lược đồ 11.1, 11.2 và thông tin trong bài, em hãy mô tả quá trình hình thành (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 1,329

Câu 4:

Nửa sau thế kỉ X, nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đã xảy ra, đánh dấu lịch sử khu vực bước vào một thời kì mới - thời kì phát triển của chế độ phong kiến Đông Nam Á. Nhiều nhà sử học nhất trí rằng, thời kì này kéo dài đến nửa đầu thế kỉ XVI, khi các nước thực dân bắt đầu có mặt ở khu vực. Vậy, quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn này như thế nào? Những thành tựu văn hóa tiêu biểu đã đạt được là gì?

Xem đáp án » 12/07/2024 1,011

Câu 5:

Dựa vào thông tin trong bài và các tư liệu 11.5, 11.6, em hãy trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI và rút ra nhận xét.

Dựa vào thông tin trong bài và các tư liệu 11.5, 11.6, em hãy trình bày những thành tựu  (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 1,005

Câu 6:

Tìm hiểu từ sách báo và internet một thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia Đông Nam Á thời kì này mà em ấn tượng nhất và giới thiệu thành tựu đó.

Xem đáp án » 27/05/2022 940

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900