Câu hỏi:

13/07/2024 964

- Dựa vào sơ đồ 17.6 và lược đồ 17.7, em hãy vẽ sơ đồ thời gian những diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên năm 1287-1288

- Vì sao khi bước vào kháng chiến, trước thế giặc rất mạnh, Hưng Đạo vương lại khẳng định với vua Trần: “năm nay đánh giặc nhàn”?

- Dựa vào sơ đồ 17.6 và lược đồ 17.7, em hãy vẽ sơ đồ thời gian (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu số 1:

(*) Sơ đồ tham khảo

- Dựa vào sơ đồ 17.6 và lược đồ 17.7, em hãy vẽ sơ đồ thời gian (ảnh 2)

Yêu cầu số 2:  Hưng Đạo Vương khẳng định như vậy là vì:

- Trước thế giặc mạnh, quân dân nhà Trần thực hiện chính sách “vườn không nhà trống” rút toàn bộ quân dân và lương thực ra khỏi Thăng Long. Quân địch tiến vào Thăng Long lâm vào tình thế khó khăn, lương thực không có, cuối cùng chủ động rút lui, quân Đại Việt thừa thời cơ đó xông lên tiêu diệt địch.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, nhân tố quyết định tạo nên chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên là gì? Nhân tố đó được kế thừa và phát huy như thế nào trong thời bình?

Xem đáp án » 13/07/2024 14,427

Câu 2:

Từ kiến thức đã học, em hãy đánh giá vai trò của Trần Thủ Độ và Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên

Xem đáp án » 13/07/2024 9,590

Câu 3:

- Khai thác thông tin trong bài và lược đồ 17.5, em hãy vẽ sơ đồ tư duy diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285

- Khai thác tư liệu 17.3 và 17.4, em hãy rút ra đặc điểm chung về tinh thần chống giặc ngoại xâm của vua quan và nhân dân thời Trần.

- Khai thác thông tin trong bài và lược đồ 17.5, em hãy vẽ sơ đồ tư duy  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 2,612

Câu 4:

Dựa vào sơ đồ 17.1 và lược đồ 17.2, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258.

Dựa vào sơ đồ 17.1 và lược đồ 17.2, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 1,215

Câu 5:

Từ thông tin trong bài, em hãy điền các trận đánh tiêu biểu vào các ô trống tương ứng với từng cuộc kháng chiến.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,086

Câu 6:

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII). Tham khảo thêm tư liệu 17.9 cho câu trả lời của em

- Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

- Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có vai trò như thế nào đối với triều đại nhà Trần và lịch sử dân tộc thế kỉ XIII

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 653

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900