Câu hỏi:

12/07/2024 3,722

Ta đây:

Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thề không cùng sống

Những câu thơ trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi đưa chúng ta về vùng rừng núi Lam Sơn hiểm trở, phía tây tỉnh Thanh Hoá ngày nay, bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hào hung của dân tộc vào thế kỉ XV. Vậy, cuộc khởi nghĩa đó có những sự kiện tiêu biểu nào? Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa là gì? Những người anh hùng đã có vai trò như thể vào trong cuộc khởi nghĩa đó?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Những sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa lam Sơn:

- Đầu năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

- Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa 1418 - 1423

- Mở rộng địa bàn hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên 1424 - 1425

- Cuộc khởi nghĩa toàn thắng 1426 - 1427

+ Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động

+ Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

+ Hội thề Đông Quan

* Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Do tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc

+ Lối chiến thuật đúng đắn của những người lãnh đạo

- Ý nghĩa lịch sử

+ Lật đổ ách thống trị của nhà Minh

+ Mở ra thời kì phát triển mới của quốc gia Đại Việt - thời Lê Sơ

* Những người anh hùng đã có vai trò quan trọng trong việc đưa cuộc khởi nghĩa phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khai thác tư liệu 19.3 và cho biết tại sao Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động chính của nghĩa quân vào Nghệ An? Kế hoạch đó đem lại kết quả như thế nào?

Khai thác tư liệu 19.3 và cho biết tại sao Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 1,846

Câu 2:

Em hãy xác định thời gian, ý nghĩa của những sự kiện tiêu biểu trong khởi nghĩa lam Sơn theo bảng sau:

Sự kiện

Thời gian

Ý nghĩa

Hội thề Lũng Nhai

?

?

Giải phóng Nghệ An

?

?

Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động

?

?

Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

?

?

Hội thề Đông Quan

?

?

Xem đáp án » 12/07/2024 1,107

Câu 3:

Vì sao anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ về Lam Sơn? Mục đích của họ là gì? Đọc thêm tư liệu 19.2 cho câu trả lời của em.

Vì sao anh hùng hào kiệt khắp nơi tụ về Lam Sơn? Mục đích của họ là gì (ảnh 1)

Xem đáp án » 11/07/2024 1,073

Câu 4:

Kể tên các vị anh hùng trong cuộc khởi nghĩa lam Sơn. Sưu tầm tư liệu và viết một đoạn văn ngắn kể về người anh hùng mà em ấn tượng nhất.

Xem đáp án » 11/07/2024 1,026

Câu 5:

Dựa vào lược đồ 19.4, 19.5 và thông tin trong bài, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến trận Tốt Động - Chúc Động và trận Chi Lăng - Xương Giang.

Dựa vào lược đồ 19.4, 19.5 và thông tin trong bài, em hãy trình bày tóm tắt (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/07/2024 883

Câu 6:

- Giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

- Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam Sơn.

Xem đáp án » 12/07/2024 756

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900