Câu hỏi:

13/07/2024 3,331

Em hãy cho biết các vua nhà Lê Sơ đã có những biện pháp gì để khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Đại Việt.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Năm 1983, vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành Quốc triều đình luật (còn gọi là bộ luật Hồng Đức). Ngoài những điều luật nhằm bảo về nhà vua và chế độ phong kiến, luật Hồng Đức còn chủ trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích sản xuất, bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ,...

- Triều Lê Sơ chú trọng xây dựng quân đội mạnh, tiếp tục duy trì chính sách "ngụ binh ư nông. Nhờ có lực lượng quân đội mạnh, cùng với ý chỉ cương quyết bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia luôn được giữ vững.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1484 Thân Nhân Trung theo lệnh của vua Lê Thánh Tông đã soạn lời văn cho bia Tiến sĩ đầu tiên khoa Nhâm Tuất (năm 1442) ở Văn Miếu, trong đó có câu: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Theo em, câu nói này có ý nghĩa gì? Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình.

Xem đáp án » 13/07/2024 4,598

Câu 2:

- Kể tên những thành tựu tiêu biểu về văn học, khoa học và nghệ thuật thời Lê Sơ

- Giáo dục thời Lê Sơ có bước phát triển như thế nào so với thời Trần?

- Quan sát tư liệu 20.6, kết hợp thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà Lê dựng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,496

Câu 3:

- Em hãy mô tả những nét chính về sự thành lập nhà Lê Sơ.

- Đọc tư liệu 20.3 và cho biết chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của triều Lê Sơ thể hiện như thế nào qua lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông?

Xem đáp án » 13/07/2024 3,941

Câu 4:

- Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ. Em có ấn tượng với thành tựu kinh tế nào nhất? Lý giải sự lựa chọn của em.

- Xã hội thời Lê Sơ có những tần lớp căn bản nào? Tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chính?

- Đọc tư liệu 20.5, theo em những biện pháp được nêu trong bộ Quốc triều hình luật đó có giúp ổn định trật tự xã hội thời Lê Sơ không?

- Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 812

Câu 5:

Lập bảng thống kê về tình hình xã hội và văn hóa thời Lê Sơ.

Xem đáp án » 13/07/2024 689

Câu 6:

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy giới thiệu một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ

Xem đáp án » 13/07/2024 539

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900