Câu hỏi:

28/05/2022 59

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Liên kết với nhau, hình thành trung tâm đối trọng với Trung Quốc không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU)

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 28/05/2022 98

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?

Xem đáp án » 28/05/2022 73

Câu 3:

Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

Xem đáp án » 28/05/2022 71

Câu 4:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở vùng nào của châu Phi?

Xem đáp án » 28/05/2022 53

Câu 5:

Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới là

Xem đáp án » 28/05/2022 51

Câu 6:

Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

Xem đáp án » 28/05/2022 51

Bình luận


Bình luận