Câu hỏi:

29/05/2022 313

Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi.

CHÚNG TA CÙNG BÌNH TĨNH

Hôm qua, Cốm mượn quyển truyện tranh yêu thích chả Na để xem. Hôm nay nhận lại, Na phát hiện quyển truyện bị rách vài trang. Na tức giận và trách Cốm. Cốm bất ngờ vì mình không làm rách truyện tranh của bạn. Vì vậy, Cốm nổi cáu và tranh cãi với Na. Cuối cùng, cả hai đều khóc. Thấy vậy, Tin chạy đến ngăn hai bạn. Tin khuyên:

 - Mình bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé!

 Sau đó, Na nhận ra mình trách nhầm Cốm vì quyển truyện đã bị rách trước khi Cốm mượn. Na xin lỗi Cốn và cả hai làm hoà với nhau.

Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi.  CHÚNG TA CÙNG BÌNH TĨNH  Hôm qua, Cốm mượn quyển truyện tranh yêu thích chả Na để xem. Hôm nay nhận lại, Na phát hiện quyển truyện bị rách vài trang. Na tức giận và trách Cốm. (ảnh 1)

Tin đã giúp hai bạn xử lý bất hòa bằng cách nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Tin đã giúp hai bạn xử lý bất hòa bằng cách: Khuyên hai bạn bình tĩnh nói chuyện. Sau đó, Na nhận ra mình trách nhầm Cốm vì quyển truyện đã bị rách trước khi Cốm mượn. Na xin lỗi Cốn và cả hai làm hoà với nhau.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xử lí tình huống.

- Tình huống 1:

Na cho Cốm mượn bút. Hôm sau, Na nhắc Cốm trả bút thì Cốm trả lời: “Mình đã trả bạn rồi!’’. Na ngạc nhiên:” Bạn chưa trả mình mà!”. Na và Cốm đều nghĩ mình đúng nên quay ra cãi nhau.

Em sẽ giúp Na và Cốm xử lí bất hòa như thế nào?

- Tình huống 2:

Tin hẹn Bin chiều Chủ nhật đi đá bóng. Tin đến sân bóng nhưng không thấy Bin đâu. Tin quay lại nhà Bin và hỏi:” Sao cậu không đến sân bóng?”. Bin bối rối:” Tớ quên mất. Tại cậu không nhắc tớ đấy!”. Thế là hai bạn giận nhau.

Nếu là Bin, em sẽ xử lí bất hòa như thế nào?

Xem đáp án » 29/05/2022 279

Câu 2:

Na xử lí bất hòa với bạn bè bằng cách nào? Kể thêm các cách xử lí bất hòa với bạn bè.

Na xử lí bất hòa với bạn bè bằng cách nào? Kể thêm các cách xử lí bất hòa với bạn bè. (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 265

Câu 3:

Kể lại câu chuyện và trả lời câu hỏi.

Kể lại câu chuyện và trả lời câu hỏi. - Na đã làm gì khi thấy Tin và Bin bất hòa với nhau? - Khi thấy bạn bè bất hòa, em nên làm gì? (ảnh 1)

- Na đã làm gì khi thấy Tin và Bin bất hòa với nhau?

- Khi thấy bạn bè bất hòa, em nên làm gì?

Xem đáp án » 29/05/2022 232

Câu 4:

Sắm vai Bin để giúp bạn xử lí bất hòa trong các tình huống sau:

Sắm vai Bin để giúp bạn xử lí bất hòa trong các tình huống sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 212

Câu 5:

Kể lại một tình huống em đã bất hòa với bạn và cách xử lí bất hòa của em.

Xem đáp án » 29/05/2022 212

Câu 6:

Chia sẻ về một lần em đã giúp bạn xử lí bất hòa:

Xem đáp án » 29/05/2022 200

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK