Câu hỏi:

29/05/2022 169

Gia đình ông N là hộ nghèo lại cư trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp vốn để phát triển kinh tế gia đình. Ông N quyết định sử dụng nguồn vốn đó để sửa sang lại nhà cửa, nếu là con ông N em sẽ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo thêm việc làm mới, cần quan tâm thực hiện phương hướng cơ bản nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 3,758

Câu 2:

Giải quyết việc làm là một chính sách xã hội cơ bản, là yếu tố có vai trò như thế nào đến phát huy nhân tố con người?

Xem đáp án » 29/05/2022 1,424

Câu 3:

Đặc điểm của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là

Xem đáp án » 29/05/2022 602

Câu 4:

Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân?

Xem đáp án » 29/05/2022 281

Câu 5:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

Xem đáp án » 29/05/2022 226

Câu 6:

Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được gọi là

Xem đáp án » 29/05/2022 212

Câu 7:

Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng. Trong trường hợp này em sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?

Xem đáp án » 29/05/2022 202

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »