Câu hỏi:

29/05/2022 425

Nhân dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội là dân chủ trên lĩnh vực

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các kiểu nhà nước, Nhà nước nào dưới đây khác về chất so với các nhà nước trước đó?

Xem đáp án » 29/05/2022 435

Câu 2:

Vào dịp hè, gia đình H tổ chức đi biển. Sau khi ăn uống xong, H nhanh nhẹn nhặt rác thải của gia đình cho vào túi ni-lông rồi sau đó ném xuống biển. Em nhận xét gì về việc làm đó?

Xem đáp án » 29/05/2022 416

Câu 3:

Nhiệm vụ nào sau đâu không phải là trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Xem đáp án » 29/05/2022 298

Câu 4:

Nhiệm vụ nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

Xem đáp án » 29/05/2022 227

Câu 5:

Hiện nay, để bảo vệ môi trường, ngoài việc khắc phục ô nhiễm và suy thoái, chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề gì ?

Xem đáp án » 29/05/2022 222

Câu 6:

Hiện nay môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, có rác thải sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là túi ni- lông. Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông góp phần bảo vệ môi trường?

Xem đáp án » 29/05/2022 217

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »