Câu hỏi:

29/05/2022 297

Em hãy nêu khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trách nhiệm của công dân đới với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện,  phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

- Trách nhiệm của công dân đới với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

+ Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

+ Lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

+ Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

+ Học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học -công nghệ hiện đại…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa” là một tác động được đề cập đến trong quy luật nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 3,043

Câu 2:

Trên thị trường có ba người cùng sản xuất một loại hàng hóa. Người thứ nhất sản xuất hết 10 giờ, người thứ hai sản xuất hết 7,5 giờ, người thứ ba sản xuất hết 7 giờ. Trên thị trường, người tiêu dùng chỉ thừa nhận mua bán hàng hóa đó với thời gian 8 giờ. Vậy 10 giờ, 7,5 giờ, 7 giờ lao động thời gian lao động

Xem đáp án » 29/05/2022 1,630

Câu 3:

Do phải nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian lao động cá biệt nên công ty X đã trang bị máy móc hiện đại. Công ty X đã chịu tác động nào của quy luật giá trị?

Xem đáp án » 29/05/2022 1,483

Câu 4:

Để sản xuất ra một chiếc áo phông, công ty Z phải mất thời gian lao động cá biệt là 4 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra chiếc áo phông cùng loại, cùng chất lượng với chiếc áo đó là 5 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của công ty Z đã.

Xem đáp án » 29/05/2022 1,448

Câu 5:

Anh G đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Mỗi tháng tổng thu nhập của anh được khoảng 45 triệu tiền Việt Nam. Mỗi tháng anh thuê nhà hết 4 triệu, tiền ăn uống hết 6 triệu, tiền chi tiêu lặt vặt hết 3 triệu, anh cất trữ 2 triệu lấy 10 triệu mua hàng Nhật gửi về cho em gái bán. 20 triệu anh gửi về nhà cho bố mẹ trả nợ. Số tiền nào dưới đây của anh G thực hiện chức năng thanh toán?

Xem đáp án » 29/05/2022 1,414

Câu 6:

Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

Xem đáp án » 29/05/2022 1,364

Câu 7:

Hãng xe máy Honda trên thị trường Việt Nam thường xuyên tổ chức các chương trình bảo dưỡng xe miễn phí, điều này phản ánh quy luật nào trong sản xuất lưu thông hàng hóa?

Xem đáp án » 29/05/2022 1,304

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900