Câu hỏi:

13/07/2024 864

Quan sát hình 2.5, cho biết tin sinh học là gì.

Quan sát hình 2.5, cho biết tin sinh học là gì.   (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tin sinh học (Bioinformatics) là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

- Phương pháp tin sinh học là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin và dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao quan sát và thực nghiệm là các phương pháp đặc trưng cho nghiên cứu sinh học? Nêu mối quan hệ giữa các phương pháp nghiên cứu sinh học.

Xem đáp án » 13/07/2024 7,667

Câu 2:

Vì sao việc thử nghiệm cần lặp lại nhiều lần mặc dù dữ liệu thu được đã phù hợp với giả thuyết?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,758

Câu 3:

Hãy chọn một đối tượng sinh vật để quan sát và xây dựng các bước quan sát đối tượng đó?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,785

Câu 4:

Em đã học những phương pháp nghiên cứu khoa học nào? Khi học tập ở phòng thí nghiệm và ngoài thiên nhiên, em cần tuân theo những quy định gì?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,533

Câu 5:

Những hoạt động nào được tiến hành trong phòng thí nghiệm ở trường? Khi làm một thí nghiệm ở phòng thí nghiệm, em thường tiến hành theo các bước nào?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,460

Câu 6:

Dựa vào hình 2.3 và ví dụ 3, hãy thiết kế thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước đến chiều cao cây đậu tương ngoài thực địa.

Dựa vào hình 2.3 và ví dụ 3, hãy thiết kế thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước đến chiều cao cây đậu tương ngoài thực địa.   (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 2,302

Bình luận


Bình luận