Câu hỏi:

06/06/2022 28

Đến tháng 6/1972, quân dân Việt Nam đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của Mĩ và chính quyền Sài Gòn là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965), ở miền Nam Việt Nam, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược

Xem đáp án » 06/06/2022 73

Câu 2:

Một trong những điểm giống nhau giữa các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) là đều

Xem đáp án » 06/06/2022 71

Câu 3:

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi, 1965) của quân dân miền Nam đã mở đầu cho cao trào

Xem đáp án » 06/06/2022 46

Câu 4:

Ngày 27/1/1973 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/06/2022 45

Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng những nhân tố khách quan tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986)?

Xem đáp án » 06/06/2022 43

Câu 6:

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Viêṭ Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại

Xem đáp án » 06/06/2022 38

Câu 7:

Tháng 1/1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?

Xem đáp án » 06/06/2022 36

Bình luận


Bình luận