Câu hỏi:

06/06/2022 23

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965), ở miền Nam Việt Nam, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược

Xem đáp án » 06/06/2022 76

Câu 2:

Một trong những điểm giống nhau giữa các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) là đều

Xem đáp án » 06/06/2022 75

Câu 3:

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi, 1965) của quân dân miền Nam đã mở đầu cho cao trào

Xem đáp án » 06/06/2022 47

Câu 4:

Ngày 27/1/1973 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/06/2022 46

Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng những nhân tố khách quan tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986)?

Xem đáp án » 06/06/2022 44

Câu 6:

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Viêṭ Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại

Xem đáp án » 06/06/2022 38

Câu 7:

Tháng 1/1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?

Xem đáp án » 06/06/2022 36

Bình luận


Bình luận