Câu hỏi:

15/06/2022 433

Số nào dưới đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các số 120, 195, 215, 300 đều chia hết cho 5 (vì có tận cùng là 0 hoặc 5).

Số 215 có tổng các chữ số là 2 + 1 + 5 = 8 không chia hết cho 3 nên 215 không chia hết cho 3.

Vậy số 215 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các số tự nhiên dưới đây, số nào là số nguyên tố?

Xem đáp án » 15/06/2022 2,550

Câu 2:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 40 m và chu vi bằng 140 m. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,342

Câu 3:

Chứng tỏ rằng: (1028 + 8) ⁝ 9.

Xem đáp án » 12/07/2024 768

Câu 4:

II. Phần tự luận (6 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438;

b) 25 . 6 + 5 . 5 . 29 – 45 . 5;

c) 2 . [(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100;

d) (52022 + 52021) : 52021.

Xem đáp án » 12/07/2024 580

Câu 5:

Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a = 4 . 5 + 22 . (8 – 3) (cm) là:

Xem đáp án » 15/06/2022 531

Câu 6:

Lớp 6A có 42 học sinh, lớp 6B có 54 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Cô phụ trách đã xếp đều số học sinh của 3 lớp thành một số hàng như nhau. Tính số hàng nhiều nhất có thể xếp được.

Xem đáp án » 13/07/2024 502

Bình luận


Bình luận