Câu hỏi:

17/06/2022 1,143

Trên đại Dương, các dòng biển nóng thường phát sinh ở khu vực nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao -> Trên đại Dương, các dòng biển nóng thường phát sinh ở khu vực xích đạo và chảy về phía hai cực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các dòng biển ở vùng gió mùa thường có đặc điểm

Xem đáp án » 17/06/2022 4,382

Câu 2:

Sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời cùng hướng với nhau sẽ làm cho thuỷ triều

Xem đáp án » 17/06/2022 3,701

Câu 3:

Dao động của thuỷ triều nhỏ nhất khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí như thế nào?

Xem đáp án » 17/06/2022 2,967

Câu 4:

Nguyên nhân gây ra thuỷ triều là do

Xem đáp án » 17/06/2022 2,721

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với dao động của thuỷ triều?

Xem đáp án » 17/06/2022 1,597

Câu 6:

Dao động thuỷ triều trong tháng lớn nhất vào ngày

Xem đáp án » 17/06/2022 970

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900