Câu hỏi:

19/06/2022 210

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng mở rộng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,758

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,683

Câu 3:

Đối với sự phát triển của xã hội loài người, môi trường tự nhiên là nhân tố

Xem đáp án » 19/06/2022 897

Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về tài nguyên thiên nhiên?

Xem đáp án » 19/06/2022 517

Câu 5:

Tài nguyên thiên nhiên vô hạn là tài nguyên nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2022 466

Câu 6:

Tài nguyên sinh vật bao gồm các nhóm là

Xem đáp án » 19/06/2022 388

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của môi trường nhân tạo?

Xem đáp án » 19/06/2022 375

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900