Câu hỏi:

19/06/2022 377

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của môi trường nhân tạo?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và chịu sự chi phối của con người (nhà ở, công viên, thành phố, tiện nghi cuộc sống,...). Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại nếu không có sự chăm sóc của con người. Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của Cách mạng công nghiệp, môi trường nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,759

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,685

Câu 3:

Đối với sự phát triển của xã hội loài người, môi trường tự nhiên là nhân tố

Xem đáp án » 19/06/2022 897

Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về tài nguyên thiên nhiên?

Xem đáp án » 19/06/2022 518

Câu 5:

Tài nguyên thiên nhiên vô hạn là tài nguyên nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2022 466

Câu 6:

Tài nguyên sinh vật bao gồm các nhóm là

Xem đáp án » 19/06/2022 388

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900