Câu hỏi:

22/06/2022 14

Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là: Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.

(SGK-149)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mật độ dân số châu Đại Dương so với thế giới:

Xem đáp án » 22/06/2022 28

Câu 2:

Năm 2019, người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?

Xem đáp án » 22/06/2022 24

Câu 3:

Ô-xtrây-li-a phát triển mạnh ngành gì trong nông nghiệp?

Xem đáp án » 22/06/2022 21

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về tình hình dân cư của châu Đại Dương

Xem đáp án » 22/06/2022 20

Câu 5:

Dân cư Ô-xtrây-li-a phân bố chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án » 22/06/2022 17

Câu 6:

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hoang mạc hóa ở Ô-xtrây-li-a?

Xem đáp án » 22/06/2022 17

Câu 7:

Việc khia thác khoáng sản ở Ô-xtrây-li-a gâu hậu quả gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 17

Bình luận


Bình luận