Câu hỏi:

22/06/2022 18

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hoang mạc hóa ở Ô-xtrây-li-a?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoang mạc hóa ở Ô-xtrây-li-a: chăn nuôi gia súc quá mức, cháy rừng, mất lớp phủ thục vật, biến đổi khí hậu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mật độ dân số châu Đại Dương so với thế giới:

Xem đáp án » 22/06/2022 29

Câu 2:

Năm 2019, người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?

Xem đáp án » 22/06/2022 24

Câu 3:

Ô-xtrây-li-a phát triển mạnh ngành gì trong nông nghiệp?

Xem đáp án » 22/06/2022 21

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về tình hình dân cư của châu Đại Dương

Xem đáp án » 22/06/2022 20

Câu 5:

Dân cư Ô-xtrây-li-a phân bố chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án » 22/06/2022 17

Câu 6:

Việc khia thác khoáng sản ở Ô-xtrây-li-a gâu hậu quả gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 17

Bình luận


Bình luận