Câu hỏi:

22/06/2022 18

Nước nào có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Nước Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong các nước ở châu Đại Dương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mật độ dân số châu Đại Dương so với thế giới:

Xem đáp án » 22/06/2022 29

Câu 2:

Năm 2019, người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?

Xem đáp án » 22/06/2022 24

Câu 3:

Ô-xtrây-li-a phát triển mạnh ngành gì trong nông nghiệp?

Xem đáp án » 22/06/2022 21

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về tình hình dân cư của châu Đại Dương

Xem đáp án » 22/06/2022 20

Câu 5:

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hoang mạc hóa ở Ô-xtrây-li-a?

Xem đáp án » 22/06/2022 18

Câu 6:

Dân cư Ô-xtrây-li-a phân bố chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án » 22/06/2022 17

Bình luận


Bình luận