Câu hỏi:

22/06/2022 15

Biện pháp đầu tiên để kiểm soát môi trường nuôi thủy sản là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Biện pháp để kiểm soát môi trường nuôi thủy sản là:

1. Thực hiện chế độ ăn hợp lí

2. Sử dụng ao lắng

3. Sử dụng chế phẩm sinh học

4. Lọc sinh học

5. Sử dụng thực vật thủy sinh

6. Sử dụng hóa chất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có mấy biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản?

Xem đáp án » 22/06/2022 32

Câu 2:

Biện pháp để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản là:

Xem đáp án » 22/06/2022 30

Câu 3:

Có mấy biện pháp chính bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?

Xem đáp án » 22/06/2022 27

Câu 4:

Biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản thứ ba là gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 27

Câu 5:

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nuôi thủy sản là:

Xem đáp án » 22/06/2022 23

Câu 6:

Nguồn lợi thủy sản có giá trị về:

Xem đáp án » 22/06/2022 21

Câu 7:

Nguyên nhân làm suy giảm nguồn lượi thủy sản là:

Xem đáp án » 22/06/2022 18

Bình luận


Bình luận