Câu hỏi:

22/06/2022 16

Biện pháp thứ năm để kiểm soát môi trường nuôi thủy sản là:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Biện pháp để kiểm soát môi trường nuôi thủy sản là:

1. Thực hiện chế độ ăn hợp lí

2. Sử dụng ao lắng

3. Sử dụng chế phẩm sinh học

4. Lọc sinh học

5. Sử dụng thực vật thủy sinh

6. Sử dụng hóa chất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất lượng nước ao thích hợp khi độ trong của nước:

Xem đáp án » 22/06/2022 34

Câu 2:

Nhiệt độ của nước phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 22/06/2022 32

Câu 3:

Người ta cần cho cá ăn mấy lần trong ngày?

Xem đáp án » 22/06/2022 24

Câu 4:

Khai thác thủy sản mang tính hủy diệt là sử dụng:

Xem đáp án » 22/06/2022 23

Câu 5:

Thả cá theo mấy mùa vụ?

Xem đáp án » 22/06/2022 23

Câu 6:

Biện pháp xử lí môi trường nước nào sau đây thuộc phương pháp sinh học?

Xem đáp án » 22/06/2022 20

Câu 7:

Cá giống đem thả phải:

Xem đáp án » 22/06/2022 20

Bình luận


Bình luận