Câu hỏi:

22/06/2022 21

Biện pháp xử lí môi trường nước nào sau đây thuộc phương pháp cơ học?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Sử dụng ao lắng: phương pháp cơ học

+ Sử dụng chế phẩm sinh học: phương pháp sinh học

+ Sử dụng chlorine: phương pháp hóa học

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất lượng nước ao thích hợp khi độ trong của nước:

Xem đáp án » 22/06/2022 36

Câu 2:

Nhiệt độ của nước phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 22/06/2022 32

Câu 3:

Người ta cần cho cá ăn mấy lần trong ngày?

Xem đáp án » 22/06/2022 24

Câu 4:

Thả cá theo mấy mùa vụ?

Xem đáp án » 22/06/2022 24

Câu 5:

Khai thác thủy sản mang tính hủy diệt là sử dụng:

Xem đáp án » 22/06/2022 23

Câu 6:

Cá giống đem thả phải:

Xem đáp án » 22/06/2022 21

Bình luận


Bình luận