Câu hỏi:

22/06/2022 24

Thả cá theo mấy mùa vụ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Thả cá theo 2 mùa vụ:

+ Vụ xuân: tháng 2 – tháng 3

+ Vụ thu: tháng 8 – tháng 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất lượng nước ao thích hợp khi độ trong của nước:

Xem đáp án » 22/06/2022 34

Câu 2:

Nhiệt độ của nước phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 22/06/2022 32

Câu 3:

Người ta cần cho cá ăn mấy lần trong ngày?

Xem đáp án » 22/06/2022 24

Câu 4:

Khai thác thủy sản mang tính hủy diệt là sử dụng:

Xem đáp án » 22/06/2022 23

Câu 5:

Biện pháp xử lí môi trường nước nào sau đây thuộc phương pháp sinh học?

Xem đáp án » 22/06/2022 20

Câu 6:

Cá giống đem thả phải:

Xem đáp án » 22/06/2022 20

Bình luận


Bình luận