Câu hỏi:

23/06/2022 516

Tác phẩm sử học nào do Ngô Sĩ Liên biên soạn dưới thời Lê sơ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Ngô Sĩ Liên biên soạn Đại Việt sử kí toàn thư (SGK Lịch sử 7 - trang 86).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tể tướng, đại tổng quản, đại hành khiển nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 23/06/2022 3,017

Câu 2:

Dưới thời Lê sơ, Vân Đồn, Tam Kỳ, Hội Thống là nơi

Xem đáp án » 23/06/2022 1,289

Câu 3:

Dưới thời Lý - Trần - Lê, một trong những biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp được nhà nước phong kiến Đại Việt quan tâm thực hiện và đưa vào trong các bộ luật là

Xem đáp án » 23/06/2022 1,066

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của nhà nước phong kiến Đại Việt khi dựng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu?

Xem đáp án » 23/06/2022 1,058

Câu 5:

Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là

Xem đáp án » 23/06/2022 956

Câu 6:

Thời vua Lê Thánh Tông, ở cấp địa phương, cả nước được chia thành

Xem đáp án » 23/06/2022 801

Câu 7:

Một trong những điểm tiến bộ của bộ luật Quốc triều hình luật là: bảo vệ quyền lợi của

Xem đáp án » 23/06/2022 794

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK