Câu hỏi:

23/06/2022 312

Thời Lê sơ, hệ tư tưởng nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thời Lê sơ, Nho giáo được đề cao, chiếm vị trí độc tôn trong xã hội (SGK Lịch sử 7 - trang 86).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tể tướng, đại tổng quản, đại hành khiển nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 23/06/2022 3,012

Câu 2:

Dưới thời Lê sơ, Vân Đồn, Tam Kỳ, Hội Thống là nơi

Xem đáp án » 23/06/2022 1,285

Câu 3:

Dưới thời Lý - Trần - Lê, một trong những biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp được nhà nước phong kiến Đại Việt quan tâm thực hiện và đưa vào trong các bộ luật là

Xem đáp án » 23/06/2022 1,064

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của nhà nước phong kiến Đại Việt khi dựng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu?

Xem đáp án » 23/06/2022 1,055

Câu 5:

Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là

Xem đáp án » 23/06/2022 953

Câu 6:

Thời vua Lê Thánh Tông, ở cấp địa phương, cả nước được chia thành

Xem đáp án » 23/06/2022 799

Câu 7:

Một trong những điểm tiến bộ của bộ luật Quốc triều hình luật là: bảo vệ quyền lợi của

Xem đáp án » 23/06/2022 793

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK