Câu hỏi:

23/06/2022 20

Nền kinh tế của các vương quốc Chăm-pa và Đại Việt có điểm gì giống nhau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Chăm-pa và Đại Việt thuộc lãnh thổ Việt Nam hiện nay. Ở Chăm-pa và Đại Việt có điều kiện thuận lợi trồng cây lúa nước (có nhiều dòng sông lớn cung cấp nguồn nước dồi dào; có đồng bằng phù sa màu mỡ; khí hậu nóng ẩm…) nên kinh tế chính là nông nghiệp trồng lúa nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các thế kỉ X - XIII, vương quốc Chăm-pa

Xem đáp án » 23/06/2022 33

Câu 2:

Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Chăm-pa là

Xem đáp án » 23/06/2022 30

Câu 3:

Kinh đô của Chăm-pa từ thế kỉ X là

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 4:

Vương triều Vi-giay-a lâm vào khủng, suy yếu từ khoảng

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 5:

Trong các thế kỉ X – XVI, tôn giáo nào có vai trò quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Cham-pa ?

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 6:

Trong quá trình cai quản vùng đất Phù Nam cũ, triều đình Ăng-co của Cam-pu-chia đã

Xem đáp án » 23/06/2022 28

Câu 7:

 

Ngành kinh tế chủ yếu của Chăm-pa là

Xem đáp án » 23/06/2022 27

Bình luận


Bình luận