Câu hỏi:

24/06/2022 33

Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 người, trọng lượng của mỗi người bằng 500 N từ tầng dưới lên tầng trên cách nhau 6 m (theo phương thẳng đứng) trong thời gian 1 phút. Tính công suất của cầu thang cuốn này: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

 P=At=F.d.cosαt=n.mg.cos00t=20.500.660=1000 W= 1 kW

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một máy công suất 1500 W, nâng một vật khối lượng 100 kg lên độ cao 36 m trong vòng 45 s. Lấy g = 10 m/s2 . Hiệu suất của máy là

Xem đáp án » 24/06/2022 39

Câu 2:

Một máy bay khối lượng 3000 kg khi cất cánh phải mất 80 s để bay lên tới độ cao 1500 m. Lấy g = 9,8 m/s2 . Công suất của động cơ máy bay gần giá trị nào sau đây nhất?

Xem đáp án » 24/06/2022 34

Câu 3:

Gọi P , P’ là công suất toàn phần và công suất có ích của động cơ. A, A’ là công toàn phần và công có ích của động cơ. Công thức tính hiệu suất của động cơ

Xem đáp án » 24/06/2022 33

Câu 4:

Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5 kW kéo một vật có khối lượng 1200 kg lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90 s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng:

Xem đáp án » 24/06/2022 33

Câu 5:

Một lực F không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc có độ lớn v theo hướng của F. Công suất của lực F là

Xem đáp án » 24/06/2022 28

Câu 6:

Công suất được xác định bằng

Xem đáp án » 24/06/2022 28

Bình luận


Bình luận