Câu hỏi:

24/06/2022 34

Một quả cầu khối lượng 2 kg chuyển động với tốc độ 3 m/s tới va chạm đàn hồi xuyên tâm vào quả cầu thứ hai khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s ngược chiều với quả thứ nhất. Xác định vận tốc của hai quả cầu sau va chạm. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu thứ nhất.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Va chạm là đàn hồi xuyên tâm nên

+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

m1.ν1+m2.ν2=m1.ν1'+m2.ν2'

m1.ν1ν1'=m2.ν2'ν2         (*)

+ Động năng trước và sau va chạm bằng nhau nên:

m1.ν122+m2.ν222=m1.ν1'22+m2.ν2'22

m1.ν12ν1'2=m2.ν2'2ν22        (**)

Từ (*) và (**) ta có:

ν1'=m1m2.ν1+2.m2.ν2m1+m2

ν2'=m2m1.ν2+2.m1.ν1m1+m2

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu thứ nhất nên

v1=3m/s;v2=1m/s

Thay số vào ta được ν1'=1,8m/s ; ν2'=2,2m/s

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người có khối lượng m1= 50kg đang chạy với vận tốc ν1= 3m/s thì nhảy lên một toa xe khối lượng m1= 150kg chạy trên đường ray nằm ngang song song ngang qua người đó với ν2= 2m/s . Tính vận tốc của toa xe sau khi người đó nhảy lên nếu ban đầu toa xe và người chuyển động ngược chiều. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Xem đáp án » 24/06/2022 90

Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Va chạm đàn hồi

Xem đáp án » 24/06/2022 50

Câu 3:

Một người có khối lượng m1= 50kg đang chạy với vận tốc ν1= 3m/s thì nhảy lên một toa xe khối lượng m2= 150kg chạy trên đường ray nằm ngang song song ngang qua người đó với ν2= 2m/s . Tính vận tốc của toa xe sau khi người đó nhảy lên nếu ban đầu toa xe và người chuyển động cùng chiều. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Xem đáp án » 24/06/2022 43

Câu 4:

Một người có khối lượng 50 kg nhảy ngang với vận tốc 2 m/s lên một chiếc thuyền trôi dọc theo bờ sông với vận tốc 1 m/s. Biết khối lượng của thuyền là 173,2 kg. Tìm độ lớn vận tốc của thuyền khi người đã nhảy vào thuyền.

Xem đáp án » 24/06/2022 40

Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án » 24/06/2022 28

Câu 6:

Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc v1 va chạm vào quả cầu B khối lượng m2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc v2 . Ta có:

Xem đáp án » 24/06/2022 24

Bình luận


Bình luận