Câu hỏi:

24/06/2022 27

Nếu chỉ có 1 đồng hồ đo thời gian hiện số thì các em cần thiết lập chế độ đo thời gian như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu chỉ có 1 đồng hồ đo thời gian hiện số thì em sẽ làm thí nghiệm nhiều lần để tiến hành đo:

+ Nối đồng hồ đo thời gian hiện số ở cổng quang điện 1 đặt chế độ đo ở MODE A, đo thời gian xe chạy qua (thời gian trước va chạm) cổng quang điện với quãng đường là độ dài tấm chắn sáng. (đo 3 lần)

+ Sau đó, nối đồng hồ đo thời gian hiện số ở cổng quang điện 2 đặt chế độ đo ở MODE B, đo thời gian xe chạy qua (thời gian sau va chạm) cổng quang điện với quãng đường là độ dài tấm chắn sáng. (đo 3 lần)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy vận dụng định luật bảo toàn động lượng để chế tạo một số đồ chơi khoa học.

Xem đáp án » 24/06/2022 47

Câu 2:

Từ kết quả thí nghiệm, hãy tính độ chênh lệch tương đối động lượng của hệ trước và sau va chạm p1p'p1.100%. Từ đó, nêu nhận xét về động lượng của hệ trước và sau va chạm.

Xem đáp án » 24/06/2022 40

Câu 3:

Một viên đạn nặng 6 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng trường 4 kg với tốc độ 320 m/s.

a) Tìm tốc độ giật lùi của súng.

b) Nếu một người nặng 75 kg tì khẩu súng vào vai và ngắm bắn thì tốc độ giật lùi của người là bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/06/2022 35

Câu 4:

Một quả bóng tennis khối lượng 60 g chuyển động với tốc độ 28 m/s đến đập vào một bức tường và phản xạ lại với cùng một góc 45o như Hình 18P.1. Hãy xác định các tính chất của vectơ động lượng trước và sau va chạm của bóng.

Một quả bóng tennis khối lượng 60 g chuyển động với tốc độ 28 m/s đến đập vào một bức tường và phản xạ lại với cùng một góc 45o như Hình 18P.1. Hãy xác định các tính chất của vectơ động lượng trước và sau va chạm của bóng. (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/06/2022 35

Câu 5:

Cho ví dụ để giải thích tại sao động lượng của một vật lại phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

Xem đáp án » 24/06/2022 29

Câu 6:

Lập luận để giải thích tại sao hệ hai xe trượt trong thí nghiệm khảo sát định luật bảo toàn động lượng được xem gần đúng là hệ kín.

Xem đáp án » 24/06/2022 28

Bình luận


Bình luận