Câu hỏi:

24/06/2022 39

Trong hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu), mỗi vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất được hai vòng trong một ngày, có độ cao khoảng 20200 km so với mặt đất. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của mỗi vệ tinh. Cho bán kính của Trái Đất bằng 6400 km.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chu kì quay:  T=24.36002=43200s

Tốc độ góc:  ω=2πT=2π43200=1,45.104rad/s

Bán kính từ tâm trái đất đến vệ tính:   R=6400+20200=26600​ km

Tốc độ của vệ tinh:   v=Rω=26600.1000.1,45.104=3857m/s

Gia tốc hướng tâm của vệ tính:  a=Rω2=26600.1000.1,45.1042=0,559m/s2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (Hình 20.1) có hình dạng gì? Tốc độ chuyển động của vệ tinh có phụ thuộc độ cao của vệ tinh đối với Trái Đất hay không?

Quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (Hình 20.1) có hình dạng gì? Tốc độ chuyển động của vệ tinh có phụ thuộc độ cao của vệ tinh đối với Trái Đất hay không? (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/06/2022 47

Câu 2:

Các vệ tinh của hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu) (Hình 20.9) quay một vòng quanh Trái Đất sau thời gian 12 giờ (gọi là chu kì). Hãy xác định tốc độ góc của các vệ tinh này.

Các vệ tinh của hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu) (Hình 20.9) quay một vòng quanh Trái Đất sau thời gian 12 giờ (gọi là chu kì). Hãy xác định tốc độ góc của các vệ tinh này. (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 24/06/2022 38

Câu 3:

Khi cánh quạt trần quay một góc , điểm A trên cánh quạt đi quãng đường s dài bằng bao nhiêu (Hình 20.6).

Khi cánh quạt trần quay một góc α, điểm A trên cánh quạt đi quãng đường s dài bằng bao nhiêu (Hình 20.6). (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/06/2022 35

Câu 4:

Hãy xác định số đo một số góc đặc biệt theo radian

Hãy xác định số đo một số góc đặc biệt theo radian (ảnh 1)

Xem đáp án » 24/06/2022 33

Câu 5:

Ta cần lưu ý gì khi sử dụng công thức (20.2) để tính độ lớn của một góc chắn cung tròn có chiều dài s.

Xem đáp án » 24/06/2022 33

Câu 6:

Tìm chiều dài của một cung tròn của đường tròn có bán kính 1,2 m, được chắn bởi góc 200o.

Xem đáp án » 24/06/2022 33

Bình luận


Bình luận