Câu hỏi:

27/06/2022 39

Em có nhận xét gì về hành vi của mỗi nhân vật trong các tình huống sau đây?

a. H lén đọc tin nhắn trong điện thoại của chị gái.

b. A ngăn cản các bạn trong lớp đọc trộm nhật kí của M.

c. D khuyên M nên tích cực tham gia các buổi tổng vệ sinh làm sạch đường làng ở thôn xóm vào các ngày cuối tuần.

d. N chủ động đề nghị bố mẹ cho phép mình tự lựa chọn ngành nghề khi đăng kí thi đại học.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tình huống a. Hành vi của H là sai, đáng phê phán. Hành vi đó đã xâm phạm quyền được giữ bí mật thư tín, điện thoại của chị gái H.

- Tình huống b. Hành vi của A là đúng, vì đã góp phần thực hiện quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của M.

- Tình huống c. Hành vi của D là đúng, rất đáng học tập. D đã khuyến khích M thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân về bảo vệ môi trường.

- Tình huống d. Hành vi của N là đúng, vì bạn đã phát huy quyền được tự do lựa chọn nghề nghiệp của bản thân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây đúng hay sai. Vì sao?

(Đánh dấu X vào ô tương ứng và giải thích lí do)

Ý kiến

Đúng

Sai

Giải thích

a. Quyền con người và quyền công dân là một.

 

 

 

b. Quyền con người không bị giới hạn.

 

 

 

c. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

 

 

 

d. Các quyền con người có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau.

 

 

 

e. Theo quy định của Hiến pháp, học tập là quyền của công dân.

 

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 40

Câu 2:

Khoanh tròn vào chữ cái trước nội dung đúng với Hiến pháp năm 2013.

a) Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do lao động.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

b) Ở nước ta, công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?

A. Đủ 14 tuổi.

B. Đủ 16 tuổi.

C. Đủ 18 tuổi.

D. Đủ 21 tuổi.

c) Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân là quyền của ai dưới đây?

A. Quyền của mọi công dân.

B. Quyền của công dân từ 18 tuổi trở lên.

C. Quyền của công dân đủ 21 tuổi trở lên.

D. Quyền của công dân từ 25 tuổi trở lên.

Xem đáp án » 27/06/2022 38

Câu 3:

Em hãy xử lý các tình huống sau:

- Tình huống a. Do mâu thuẫn trong nhóm học tập nên K tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, nói M là người không biết giữ lời hứa, vay tiền không trả,....

1/ Hành vi của K đã xâm phạm tới quyền nào của M?

2/ Theo em, M nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

- Tình huống b. P và T chơi thân với nhau. Khi đến nhà T chơi, P thấy nhật kí của T để trên bàn nên đã tò mò giở ra xem thì biết T đang âm thầm thích một bạn trong lớp nên P trêu trọc T. T tỏ thái độ không vui và có ý trách P, còn P cho rằng đã là bạn thân của nhau thì không nên giấu nhau bất cứ điều gì.

1/ Em có đồng tình với việc làm của P không? Vì sao?

2/ Việc làm của P đã xâm phạm tới quyền gì của T?

Xem đáp án » 27/06/2022 34

Câu 4:

Em đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân? Đối với những quyền và nghĩa vụ chưa thực hiện tốt, hãy đề xuất biện pháp khắc phục.

Nội dung

Thực hiện tốt

Thực hiện chưa tốt

Hướng

khắc phục

Quyền công dân

 

 

 

Nghĩa vụ công dân

 

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 28

Bình luận


Bình luận