Câu hỏi:

27/06/2022 31

Nếu được chọn một trong những chiếc quạt điện sau đây dùng cho góc học tập của mình, em sẽ chọn chiếc nào? Tại sao?

Media VietJack

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nếu được lựa chọn, em sẽ sử dụng chiếc quạt hình C.

- Giải thích: Quạt nhỏ gọn, gió êm dịu và và an toàn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi tên và mô tả tác dụng các bộ phận của quạt điện trong hình sau:

Media VietJack

 

STT

Tên bộ phận

Mô tả tác dụng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 36

Câu 2:

Đánh dấu ٧ vào các ô phù hợp với tác dụng của quạt điện:

 

 

Tạo ra gió giúp làm mát

 

Giúp lưu thông không khí

 

Có thể được dùng để trang trí

 

Giúp làm giảm tiếng ồn

Xem đáp án » 27/06/2022 34

Câu 3:

Vẽ phác họa và mô tả về các bộ phận của chiếc quạt điện mà em đã chọn trong bài trên

 

Hình vẽ phác họa

Mô tả về các bộ phận

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 28

Câu 4:

Hãy giải thích tại sao các tình huống sử dụng quạt điện sau đây là mất an toàn.

 

Tình huống

Giải thích

Dùng tay ướt để bật quạt điện

 

Để quạt trên bề mặt ẩm ướt

 

Di chuyển quạt khi quạt đang hoạt động

 

Xem đáp án » 27/06/2022 26

Bình luận


Bình luận