Câu hỏi:

27/06/2022 22

Viết số thứ tự các bước làm mô hình biển cấm đi ngược chiều vào bảng dưới đây.

 

Bước …:

Cắt một hình tròn bằng giấy màu đỏ từ một hình vuông có cạnh là 6 cm.

Bước …:

Dán hình biển báo lên trên một tấm bìa và cắt tấm bìa theo hình tròn của biển báo

Bước …:

Trang trí chân biển báo bằng các màu trắng, đỏ.

Bước …:

Cắt một hình chữ nhật bằng giấy màu trắng có chiều rộng là 1 cm, chiều dài là 4 cm.

Bước …:

Gắn chân biển báo lên mặt sau của mặt biển báo

Bước …:

Dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn màu đỏ

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước 1:

Cắt một hình tròn bằng giấy màu đỏ từ một hình vuông có cạnh là 6 cm.

Bước 2:

Dán hình biển báo lên trên một tấm bìa và cắt tấm bìa theo hình tròn của biển báo

Bước 6:

Trang trí chân biển báo bằng các màu trắng, đỏ.

Bước 3:

Cắt một hình chữ nhật bằng giấy màu trắng có chiều rộng là 1 cm, chiều dài là 4 cm.

Bước 5:

Gắn chân biển báo lên mặt sau của mặt biển báo

Bước 4:

Dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn màu đỏ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a. Lựa chọn một trong những nhiệm vụ dưới đây:

Media VietJack

b. Vẽ mô hình, lựa chọn vật liệu/ dụng cụ phù hợp và điền các bước làm một biển báo rồi điền vào bảng.

Hình vẽ phác thảo

Vật liệu/ Dụng cụ

 

 

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Xem đáp án » 27/06/2022 38

Câu 2:

Nêu tên gọi và ý nghĩa của các biển báo dưới đây.

Biển báo

Tên gọi

Ý nghĩa

Media VietJack

 

 

Media VietJack

 

 

Media VietJack

 

 

Media VietJack

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 27

Câu 3:

Quan sát biển cấm đi ngược chiều trong sách giáo khoa và chọn từ thích hợp: hình dáng, màu sắc, các vật liệu và dụng cụ để làm mô hình biển báo rồi điền vào bảng dưới đây.

Bộ phận

Hình dáng

Màu sắc

Vật liệu

Dụng cụ

Biển báo

 

 

 

 

Cột biển báo

 

 

 

 

Đế biển báo

 

 

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 26

Bình luận


Bình luận