Câu hỏi:

27/06/2022 21

Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp: đúng chỗ, an toàn, đồ chơi trí tuệ, đồ chơi truyền thống, đa dạng, đúng cách để điền vào chỗ trống.

- Thế giới đồ chơi trẻ em rất (1) ………., phong phú: (2) …………; đồ chơi vận động; (3) ………. Và đồ chơi hiện đại, ……..

- Thông điệp 4Đ gồm các nội dung: đúng lúc, (4) …………., đúng thời lượng và (5) ………….

- Em hãy thực hiện thông điệp 4Đ khi chơi đồ chơi để đảm bảo (6) ………..

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thế giới đồ chơi trẻ em rất (1) đa dạng, phong phú: (2) đồ chơi trí tuệ; đồ chơi vận động; (3) đồ chơi truyền thống Và đồ chơi hiện đại, ……..

- Thông điệp 4Đ gồm các nội dung: đúng lúc, (4) đúng chỗ, đúng thời lượng và (5) đúng cách

- Em hãy thực hiện thông điệp 4Đ khi chơi đồ chơi để đảm bảo (6) , an toàn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy điền số lượng của từng loại vật liệu cần để làm xe đồ chơi vào chỗ trống trong bảng sau:
 

Vật liệu

Số lượng

Tấm phi – mếch hình chữ nhật có chiều dài 15 cm và chiều rộng 10 cm

 

Tấm pho – mếch hình vuông có cạnh dài 4 cm

 

Que tre dài 18 cm

 

Ống hút dài 14 cm

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 115

Câu 2:

Hãy nối thông tin ở cột A với thông tin phù hợp ở cột B.

Media VietJack

Xem đáp án » 27/06/2022 31

Câu 3:

Viết số thứ tự các bước tính chi phí làm xe đồ chơi vào chỗ trống trong bảng sau:

Bước …:

Tính tổng số tiền để mua tất cả các loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê

Bước …:

Tính tổng số tiền để mua một loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê

Bước …:

Tìm giá tiền của từng vật liệu, dụng cụ

Bước …:

Liệt kê số lượng các vật liệu, dụng cụ cần mua.

 

Xem đáp án » 27/06/2022 31

Câu 4:

Quan sát xe đồ chơi của em và tự đánh giá vào bảng sau:

Yêu cầu

Media VietJack Media VietJack Media VietJack

Đúng kích thước

 

 

 

Chắc chắn

 

 

 

Bánh xe chuyển động được

 

 

 

Trang trí đẹp

 

 

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 30

Câu 5:

Hãy điền vào chỗ trống tên gọi của mỗi đồ chơi trong hình dưới đây.

Media VietJack

Xem đáp án » 27/06/2022 27

Câu 6:

Hãy trang trí bánh xe và thân xe theo ý tưởng của em.

Media VietJack

Xem đáp án » 27/06/2022 27

Bình luận


Bình luận