Câu hỏi:

27/06/2022 25

Cần phải làm gì để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản? Đánh dấu ü vào ô o trước các phát biểu đúng.

 

1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.

 

2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.

 

3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.

 

4. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tínhchất huỷ diệt.

 

5. Bảo vệ môi trường biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.

 

6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

٧

1. Cần thiết lập các khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái.

٧

2. Hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, đặc biệt là vào mùa tôm, cá sinh sản.

 

3. Khai thác tối đa các loài thuỷ sản quý hiếm.

٧

4. Nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những phương tiện có tínhchất huỷ diệt.

٧

5. Bảo vệ môi trường biển và sông, hồ, nơi sinh sống của các loài thuỷ sản.

٧

6. Cần có kế hoạch thả các loại thuỷ sản quý hiếm vào các ao, hồ tự nhiên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu ü vào ô o trước các phát biểu đúng về ý nghĩa của việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản.

 

1. Cung cấp nguồn hàng cho xuất khẩu.

 

2. Bảo tồn đa dạng sinh học.

 

3. Cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cho con người.

 

4. Bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 

5. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

 

6. Tạo công việc cho người lao động.

 

7. Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản.

Xem đáp án » 27/06/2022 193

Câu 2:

Bộ phận nào trên cơ thể của cá được sử dụng làm thực phẩm cho con người và bộ phận nào được sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi? Đánh dấu ü vàocột trong bảng sau phù hợp.

STT

Cơ quan, bộ phận của cá

Sử dụng làm thực phẩm cho người

Sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi

1

Đầu cá

 

 

2

Vây cá

 

 

3

Vảy cá

 

 

4

Thịt cá

 

 

5

Nội tạng cá

 

 

Xem đáp án » 27/06/2022 33

Câu 3:

Đánh dấu üvào ô otrước các phát biểu đúng về vai trò của thuỷ sản.

 

1. Cung cấp thực phẩm cho con người.

 

2. Cung cấp nguồn hàng cho xuất khẩu.

 

3. Cung cấp lương thực cho con người.

 

4. Bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 

5. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

 

6. Tạo thêm công việc cho người lao động.

 

7.Phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần của con người.

 

Xem đáp án » 27/06/2022 27

Câu 4:

Em hãy kể tên một số loài thuỷ sản hiện có ở địa phương em. Nêu ý nghĩa của chúng đối với đời sống con người và nền kinh tế.

Xem đáp án » 27/06/2022 27

Câu 5:

Hình thức khai thác thuỷ sản nào sau đây là đúng quy định?

A. Sử dụng thuốc nổ.

B. Sử dụng kích điện.

C. Khai thác trong mùa sinh sản.

D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.

Xem đáp án » 27/06/2022 23

Câu 6:

Sản phẩm nào sau đây không được chế biến từ thuỷ sản?

A. Ruốc cá hồi.

B. Xúc xích.

C. Cá thu đóng hộp.

D. Tôm nõn.

Xem đáp án » 27/06/2022 22

Bình luận


Bình luận