Câu hỏi:

29/06/2022 23

Các khu vực có khí hậu ôn đới hải dương là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 61

Câu 2:

Châu Âu nằm trải dài trên khoảng bao nhiêu độ vĩ tuyến?

Xem đáp án » 29/06/2022 50

Câu 3:

Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu?

Xem đáp án » 29/06/2022 39

Câu 4:

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Bờ biển châu Âu ít bị chia cắt.

b) Bề mặt đồng bằng của châu Âu không đồng nhất là do các đồng bằng có nguồn gốc hình thành khác nhau.

c) Phần lớn các núi già có độ cao trung bình hoặc thấp.

d) Phần lớn các núi trẻ có độ cao trung bình dưới 2 000 m.

Xem đáp án » 29/06/2022 29

Câu 5:

Khu vực địa hình nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?

Xem đáp án » 29/06/2022 28

Câu 6:

Châu Âu có diện tích lớn hơn châu lục nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/06/2022 26

Câu 7:

Dãy núi nào trong các dãy núi dưới đây không phải là dãy núi trẻ?

Xem đáp án » 29/06/2022 25

Bình luận


Bình luận