Câu hỏi:

01/07/2022 8

Cho hình vẽ:
Media VietJack

Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có 10 đoạn thẳng và 8 hình tam giác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ:
 Media VietJack
Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem đáp án » 01/07/2022 33

Câu 2:

Kết quả của phép tính 40 + 24 – 3 là

Xem đáp án » 01/07/2022 30

Câu 3:

Số tròn chục để điền vào chỗ chấm là 16 + 42 < ….. < 22 + 42

Xem đáp án » 01/07/2022 29

Câu 4:

Có bao nhiêu số chẵn nằm giữa hai số 33 và 39

Xem đáp án » 01/07/2022 27

Câu 5:

Đặt tính rồi tính:

24 + 15                  10 + 9                              12 – 2                              90 – 40

Xem đáp án » 01/07/2022 27

Câu 6:

Lớp em trồng được 15 cây hoa, sau đó trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em trồng dược tất cả bao nhiêu cây hoa?

Xem đáp án » 01/07/2022 27

Câu 7:

Số thích hợp để điền vào phép tính 52 + …. < 54 là

Xem đáp án » 01/07/2022 26

Bình luận


Bình luận