Câu hỏi:

03/07/2022 86

Đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện một lượng nhỏ và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào dưới đây không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp:

Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện: ZL=ZC 

Các biểu thức: ZL=2πf.L; I=UR2+ZLZC2UR=I.R=U.RR2+ZLZC2; UL=I.ZL=U.ZLR2+ZLZC2UC=I.ZC=U.ZCR2+ZLZC2 

Cách giải:

Điện áp ở hai đầu cuộn dây khi xảy ra cộng hưởng: UL=I.ZL=U.ZLR 

Khi tăng tần số của dòng điện một lượng nhỏ: UL'=U.ZL'R2+ZLZC2 

Vậy điện áp ở hai đầu cuộn dây thay đổi. 

 Kết luận không đúng là điện áp ở hai đầu cuộn dây không đổi.

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 03/07/2022 249

Câu 2:

Người có thể nghe được âm có tần số

Xem đáp án » 02/07/2022 161

Câu 3:

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos20πt(A),t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=2A. Hỏi đến thời điểm t = t + 0,025s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/07/2022 149

Câu 4:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi f=f1 thì hệ số công suất cosφ1=1. Khi f=2f1 thì hệ số công suất là cosφ2=0,707. Khi f=1,5f1 thì hệ số công suất là

Xem đáp án » 03/07/2022 126

Câu 5:

Một sợi dây đàn hồi dài 1m, có hai đầu cố định được căng ngang. Kích thích cho đầu A của dây dao động với tần số 680Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với A và B là hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 340m/s. Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là

Xem đáp án » 03/07/2022 119

Câu 6:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ=3V;r=1Ω, ampe kế lí tưởng chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

Media VietJack

Xem đáp án » 03/07/2022 117

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 02/07/2022 110

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK